flaw

 • 91resistance flaw detection — varžinė defektoskopija statusas T sritis chemija apibrėžtis Kietojo kūno defektų nustatymo metodas tiriant jų varžą. atitikmenys: angl. resistance flaw detection rus. дефектоскопия сопротивления …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 92ultrasonic flaw detection — ultragarsinė defektoskopija statusas T sritis chemija apibrėžtis Akustinė defektoskopija ultragarso virpesių lauke. atitikmenys: angl. ultrasonic defectoscopy; ultrasonic flaw detection rus. ультразвуковая дефектоскопия …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 93gamma flaw detection — gama defektoskopija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. gamma flaw detection vok. Gamma Defektoskopie, f rus. гамма дефектоскопия, f pranc. contrôle par rayons gamma, m; gammagraphie, f; gammaradiographie, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 94luminescence flaw detection — liuminescencinė defektoskopija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. luminescence flaw detection vok. Lumineszenzdefektoskopie, f rus. люминесцентная дефектоскопия, f pranc. défectoscopie luminescente, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 95neutron flaw detection — neutroninė defektoskopija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. neutron flaw detection vok. Neutronendefektoskopie, f rus. нейтронная дефектоскопия, f pranc. contrôle par neutrons, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 96X-ray flaw detection — rentgeno defektoskopija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. X ray flaw detection vok. Röntgen Defektoskopie, f rus. рентгеновская дефектоскопия, f pranc. contrôle radiographique aux rayons X, m; contrôle radioscopique, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 97ultrasonic flaw detection — ultragarsinė defektoskopija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. ultrasonic flaw detection vok. Ultraschalldefektoskopie, f rus. ультразвуковая дефектоскопия, f pranc. contrôle ultrasonique, m; sondage des défauts par ultrasons, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 98acoustic flaw detection — akustinė defektoskopija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. acoustic flaw detection vok. akustische Defektoskopie, f rus. акустическая дефектоскопия, f pranc. défectoscopie acoustique, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 99magnetic flaw detection — magnetinė defektoskopija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. magnetic flaw detection vok. magnetische Defektoskopie, f rus. магнитная дефектоскопия, f pranc. contrôle magnétoscopique, m; détection électromagnétique des défauts, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 100tragic flaw — Literature. the character defect that causes the downfall of the protagonist of a tragedy; hamartia. [1950 55] * * * …

  Universalium